Cấu tạo của mỏ hàn MIG

Cấu tạo của mỏ hàn MIG, MAG bán tự động
Đối với hàn MIG bán tự động, mỏ hàn có hình dạng giồng như cây súng ngắn có cổ cong hoặc cổ thẳng.

>>> Máy hàn mig HK MIG 200I – Máy hàn điện tử Hồng Ký

Súng hàn MIG có cấu tạo cơ bản gồm có ống tiếp điểm để chuyển dòng điện hàn đến dây điện cực, đường dẫn khí và ống dẫn để hướng dòng khí bảo vệ quanh hồ quang và vũng hàn, có bộ phận làm nguội bằng khí hoặc bằng nước tuần hoàn, công tắc đóng và ngắt dòng điện hàn, nạp dây và dòng khí bảo vệ.


Chi tiết

  1. Nozzle: Chụp khí giúp hướng dòng khí bảo vệ quanh hồ quang và vũng hàn.
  2. Contact tip: Bộ phận dùng để cố định, giữ, định hướng dây hàn.
  3. Insulated neck: Cổ cong giúp súng hàn có thể tiếp cận dễ dàng với các vị trí hàn.
  4. Trigger: Công tắc giúp đóng ngắt dòng điện hàn, nạp dây, dòng khí bảo vệ.
  5. Tourch body: Thân súng được bao phủ bởi một lớp cách điện.
  6. Gas supply tube: Ống cấp khí.
  7. Torch liner guiding filler wire: Ống dẫn dây hàn.
  8. Armoured tourch cable: Cáp chứa bảo vệ các ống cấp dây hàn, cấp khí, hoặc nước làm mát.

Trong một số thiết kế, một cơ cấu nạp dây có thể được lắp đặt vào mỏ hàn kéo dây qua một ống mềm từ cuộn dây ở xa hoặc kết hợp với bộ nạp dây bình thường tạo thành hệ thống nạp dây kiểu đẩy kéo. Loại súng hàn này có thể làm việc với các dây hàn thép hoặc nhôm có đường kính nhỏ (0.8-1.6mm).