Đặc điểm khi dùng khí bảo vệ trong hàn Mig

Hồng Ký – Để hiểu biết hơn các loại khí khi sử dụng trong hàn MIG chúng ta cần thực hiện một so sánh giữa các loại khí thường sử dụng trong hàn MIG gồm: khí CO2; hỗn hợp khí 80%Argon/ 20%CO2; hỗn hợp khí 93% Argon +5%CO2+2%O2; hoặc Argon tinh khiết. Các khí sẽ dùng trên cùng một thiết lập của máy hàn đối với thép 1.5mm, các bình khí sử dụng cùng một thiết lập đối với đồng hồ điều tiết khí.


– Khi sử dụng hỗn hợp khí 80%argon/20%CO2 cho chúng ta hồ quang ổn định hơn và dễ điều chỉnh mối hàn gọn đều. Khi sử dụng hỗn hợp khí 100%CO2 cho hồ quang ít ổn định hơn và mối hàn bị giật xuất hiện các hạt xỉ nóng chảy như hình bên trái. Mặt khác, hồ quang cũng sáng hơn so với khi sử dụng hỗn hợp khí bảo vệ là argon.

>>> Máy hàn tig HK TIG 250 – Máy hàn điện tử Hồng Ký


– Khí CO2 không duy trì hồ quang được tốt bằng khi ta sử dụng hỗn hợp khí Argon/Co2. Đối với điện áp thấp dây hàn có thể đóng cục trên bề mặt và không ngấu kim loại. Hồ quang không tự động được mồi cho đến khi chạm điện cực hàn. Các thiết lập tốc độ cấp dây không mang lại nhiều hiệu quả. Do đó đơn giản nên tránh sử dụng khí CO2 khi hàn với điện áp thấp.
– Khi sử dụng hỗn hợp khí Argon-CO2 tại mối hàn bên phải cho ta một hồ quang ổn định và đều hơn. Hồ quang có thể được duy trì tại điện áp thấp khi hàn thép từ 0.8mm đến 1.2mm.


Không có nhiều sự khác biệt trong hàn MIG khi ta sử dụng hai loại khí trên làm khí bảo vệ. Oxy trong hỗn hợp khí giúp tăng độ ướt làm cho mối hàn sẽ êm hơn và mịn hơn. Hai loại khí trên thường được dùng tương đương nhau đặc biệt là khi hàn các tấm mỏng theo một cách hiểu nào đó thì 2% Oxy là như bằng với 15%CO2. Hỗn hợp chứa khí Oxy thường được sử dụng ở châu Âu, trong khi đó hỗn hợp có khí CO2 thường được sử dụng tại Mỹ.
Hàn MIG khi sử dụng với thuần khí Argon


Thuần khí argon thường được dùng trong hàn nhôm hơn là hàn thép. Hồ quang do khí argon sinh ra thường nhẹ và tản nhiệt mát hơn nhiều so với hàn hỗn hợp CO2/argon và có thể gây khó khăn khi thao tác mỏ hản chính xác và đặc biệt là khi hàn với tấm mỏng. Vảy hàn thường cao hơn so với khi sử dụng các khí khác và xuất hiện nhám quang vũng hàn.

One thought on “Đặc điểm khi dùng khí bảo vệ trong hàn Mig

  1. Pingback: Cấu tạo của mỏ hàn MIG - Kỹ Thuật Hàn Điện

Comments are closed.