Tổng quan về phương pháp hàn Mig/Mag

Hàn Mig/Mag là kỹ thuật hàn thuộc phương pháp GMAW sử dụng nguồn nhiệt từ hồ quang cháy giữa dây điện cực rắn được cấp liên tục nhờ một bộ cấp dây có tốc độ không thay đổi. Khí trơ (MIG) hoặc dòng khí hoạt hóa (MAG) có tác dụng bảo vệ vũng chảy hình thành nên phương pháp này còn thường được gọi là hàn bán tự động.

Trong công nghiệp, hàn MAG sử dụng khí bảo vệ CO2 còn được gọi là hàn dây hoặc hàn CO2.

Phương pháp hàn Mig này thì trang bị quan trọng nhất là súng hàn với chức năng cung cấp khí bảo vệ qua mỏ phun và dòng điện cho dây hàn thông qua ống tiếp xúc, ngoài ra còn cung cấp hệ thống giải nhiệt súng hàn khi cần thiết.

Bộ dây hàn có tốc độ ổn định với các giá trị được xác lập trước. Có thể sử dụng loại dây hai con lăn hoặc bốn con lăn tùy thuộc vào loại dây hàn. Bộ cấp dây có thể được lắp sẵn vào nguồn điện hàn hoặc để rời. Bộ cấp dây có chức năng là duy trì quá trình tự động cháy hồ quang sau khi mồi.

>>> Máy hàn mig HK MIG 500I – Máy hàn điện tử Hồng Ký

Máy hàn phương pháp hàn GMAW thường có đặc tính áp không đổi. Trong hàn CO2, thường lắp thêm các cuộn kháng để kiểm soát tốc độ và dòng ngắn mạch nhằm giảm văng tóe và ổn định hồ quang.

Ba kiểu chuyển dịch hồ quang cơ bản là chuyển dịch cầu, chuyển dịch ngắn mạch và phun. Gần đây có các kiểu chuyển dịch tiên tiến như chuyển dịch sức căng bề mặt, kiểu chuyển dịch xoáy áp dụng cho các thiết bị GMAW tự động. Các kiểu chuyển dịch còn phụ thuộc vào dây đắp và môi trường khí bảo vệ

>> nguyên lý hoạt động hàn Mig

2 thoughts on “Tổng quan về phương pháp hàn Mig/Mag

  1. Pingback: Nguyên lý hoạt động máy hàn MIG - Kỹ Thuật Hàn Điện

  2. Pingback: Kỹ thuật hàn MIG-MAG - Kỹ Thuật Hàn Điện

Comments are closed.