Kỹ thuật hàn tự động dưới lớp thuốc

Kỹ thuật hàn tự động dưới lóp thuốc

Hàn tự động dưới lớp thuốc là gì?

Quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang được tạo ra bởi điện cực (dây hàn) và vật hàn được bảo vệ dưới lớp thuốc hàn để tránh tác hại của không khí được gọi là công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc, hay còn gọi là hàn hồ quang chìm (SAW). Dưới tác dụng của nhiệt lượng tỏa ra từ hồ quang, mép hàn, dây hàn và một phần thuốc hàn với các thành phần đặc biệt cùng với tốc độ di chuyển tương ứng với tốc độ cháy của nó mà kim loại vũng hàn nguội và kết tinh thành mối hàn.

Kỹ thuật hàn tự động dưới lớp thuốc

Kỹ thuật hàn tự động dưới lóp thuốc

Kỹ thuật hàn tự động dưới lớp thuốc được thực hiện hoàn toàn tự động. Các bộ phận của hàn tự động dưới lớp thuốc bao gồm: dây hàn, bép hàn, thuốc hàn, bể hàn, hồ quang, xỉ hàn, kim loại cơ bản và kim loại mối hàn.

Phương pháp hàn tự động dưới lớp thuốc là quá trình hàn hồ quang kín trong đó hồ quang cháy giữa đầu dây điện cực và kim loại cơ bản được bảo vệ nhờ lớp thuốc hàn. Thuốc hàn nóng chảy tạo thành xỉ lỏng bảo vệ vùng hồ quang và kim loại lỏng. Kim loại cơ bản và kim loại dây hàn nóng chảy tạo thành mối hàn.

>>> Máy hàn que HK 200H – Máy hàn điện tử Hồng Ký

Hàn tự động dưới lớp thuốc có ưu điểm là tốc độ hàn nhanh, chất lượng mối hàn đều và đẹp, độ ngấu sâu. Thích hợp hàn những vật liệu dày, kích thước lớn. Tuy nhiên hàn tự động dưới lớp thuốc có nhược điểm là chỉ hàn được những vật liệu có tính đồng nhất, không hàn được nhiều vị trí khác nhau, thiết bị hàn đắt tiền và không có tính cơ động.

Xem video hàn tự động dưới lớp thuốc: