Cấu tạo cơ bản của súng mỏ hàn plasma

Plasma là gì? sự hình thành Plasma

Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất (các trạng thái khác là rắn, lỏng, khí) trong đó các chất bị ion hóa mạnh. Đại bộ phận phân tử hay nguyên tử chỉ còn lại hạt nhân; các electron chuyển động tương đối tự do giữa các hạt. Plasma không phổ biến trên Trái Đất tuy nhiên trên 99% vật chất thấy được trong vũ trụ tồn tại dưới dạng plasma, vì thế trong bốn trạng thái vật chất, plasma được xem như trạng thái đầu tiên trong vũ trụ. (Lưu ý là vật chất thấy được, vật chất biết được và vật chất là khác nhau.)

Các quá trình hồ quang plasma sử dụng mỏ hồ quang đặc biệt được cải thiện từ mỏ hàn TIG, trong đó hồ quang wolfram được định hướng qua một ống dẫn khí trơ. Ống dẫn khí trơ được bố trí giữa điện cực wolfram và kim loại nền giúp không bị sự khuyếch tán hồ quang, khi đó cho phép tập trung dòng hồ quang vào phạm vi hẹp, làm tăng rõ rệt sự cấp nhiệt hồ quang, tăng nhiệt độ và điện áp hồ quang. Hệ thống này tạo thành dòng plasma.

Cấu tạo mỏ cắt plasma

Electrode: Điện cực wonlfram được lắp bên trong ống dẫn không chạm vào chi tiết gia công. Điện cực được phân cực âm, nếu bị phân cực dương sẽ nhanh chóng bị hư hỏng.
Collet: Kẹp kim dùng để giữ và cố định điện cực.
Electrode cap: Chuôi hàn dùng để giữ kín khí, thay thế kim hàn khi cần.
Welding tip: Đầu phun nơi tập trung khí tạo hồ quang plasma.
Nozzle: Vòi phun khí bảo vệ cung cấp qua ống ngoài tương tự quá trình hàn TIG, bảo vệ vũng hàn xung quanh dòng plasma.
Handle: Tay cầm cách điện chứa các ống dẫn khí, cáp cấp điện, nước làm mát….
Plasma Gas: Ống dẫn khí cho plasma.
Shielding gas: Ống dẫn khí bảo vệ.
Water in: Ống dẫn nước vào.
Water out: Ống dẫn nước ra.
Curent (+)(-): Cáp điện đưa vào đầu mỏ súng hàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *