Máy cấp hồ quang hàn, phân loại máy cấp hồ quang hàn

Máy cấp hồ quang hàn

Máy cấp hồ quang hàn gồm loại máy một chiều và máy xoay chiều. Máy cấp hồ quang hàn một chiều có: máy biến đổi dòng điện, máy phát và máy nắn dòng, máy xoay chiều có: máy biến thế hàn.
Những đặc tính cơ bản của máy cấp hồ quang hàn gồm: điện thế dòng không tải, dạng đặc tuyết ngoài, hệ số làm việc của máy. Điện thế không tải của máy cấp một chiều và xoay chiều phải đạt được trong giới hạn từ 3 – 100 và 50 – 90V. Đặc tuyến ngoài von – ampe được xác định tùy thuôc điện thế nguồn và trị số dòng điện hàn, có 4 loại: đặt tuyến dốc (1), dốc vừa (2), cứng (3) và tang dần (4)

Đặc tuyến ngoài von - ampe của máy cấp hồ quang
Đặc tuyến ngoài von – ampe của máy cấp hồ quang

Loại đặc tuyết rất dốc được dùng khi hàn hồ quang tay và hàn dưới lớp thuốc với dây hàn đường kình nhỏ, loại dốc vừa và cứng dùng để hàn dưới lớp thuốc và hàn trong khí bảo vệ với dây hàn đường kính nhỏ, loại tang dần dùng đề hàn trong khí bảo vệ, dây hàn nhỏ.
Máy cấp hồ quang hàn phải thõa mãn các yêu cầu sau đây:
– Điện thế không tải phải đủ để dễ mồi hồ quang và bảo đảm cho hồ quang cháy ổn định với tất cả các nấc dòng điện hàn, bắt đầu từ 40 – 50A
– Ở bãi lắp ráp máy cấp hồ quang nên sử dụng bộ phận điều chỉnh từ
– Trường hợp nơi hàn không cố định phải có máy cấp hồ quang cỡ nhỏ gọn hoặc máy cấp lưu động.
– Trong trường hợp có thể gây nguy hiểu tới người làm việc thì trong từng thời gian ngừng hàn, điện thế không tải của máy cấp hồ quang phải giảm tới mức an toàn.

>>> Máy hàn mig HK MIG 200I – Máy hàn điện tử Hồng Ký

Phân loại máy cấp hồ quang hàn bao gồm:

– Theo dòng điện có máy cấp một chiều và máy cấp xoay chiều.
– Theo phương pháp lắp đặt có máy cố định và lưu động.
– Theo mỏ hàn có máy một mỏ hàn và máy nhiều mỏ hàn.
– Theo kiểu cấu tạo có máy một vỏ và máy có vỏ tách rời.
– Theo công suất có máy công suất nhỏ, máy công suất trung bình và máy công suất lớn.
– Theo sơ đồ điện có máy một pha và máy nhiều pha.
– Theo công dụng có máy chuyên dùng và máy vạn năng.