Hướng dẫn chọn que hàn thép cacbon độ bền cao

Để thuận tiện cho người sử dụng trong quá trình lựa chọn que hàn cacbon, bài viết sẽ cung cấp bản so sánh các sản phẩm phổ biến trên trên thì trường như sau:
Que hàn thép cacbon độ bền cao

Sản phẩmTCVN-QCVNAWSJISGBMiêu tả
E7016-VDMW53E7016D5016E5016Thích hợp cho hàn kết cấu tàu biển, hàn kết cấu nhà thép tiền chế, công trình xây dựng có độ chịu lực cao đến 560N/mm2, hàn kết cấu cầu cảng, dầm chịu tải trọng nặng, hàn bồn chứa áp lực…
E7018-VDMW53E7018D5016E5018Thích hợp cho hàn kết cấu tàu biển, hàn kết cấu nhà thép tiền chế, công trình xây dựng có độ chịu lực cao đến 560N/mm2, hàn kết cấu cầu cảng, dầm chịu tải trọng nặng, hàn bồn chứa áp lực… Hiệu suất hàn cao hơn que hàn E7016-VD
N50.6B-VDE514E7018D5016E5018Hàn kết cấu, máy móc, dầm chịu tải trọng nặng…
N55.6B-VDE513E7016D5016E5016Hàn kết cấu cầu cảng, dầm chịu tải trọng nặng, máy móc công nghiệp…