Kỹ thuật hàn điện – nơi tổng hợp và chia sẽ kiến thức về hàn điện.

Địa chỉ: 38 Tây Lân, Bình Tân, TP.HCM

ĐT: (028) 3944 6670